การชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี บริษัท เท็นเท็ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 131-306-3008
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี อรวรรณ ถาวรจิระอังกูร
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 039-225-8221