การชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี บริษัท เท็นเท็ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 131-306-3008
ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี อรวรรณ ถาวรจิระอังกูร

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 039-225-8221