การชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี บริษัท เท็นเท็ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 131-306-3008