ICOM IC-F4161 (UHF)

(1 customer review)

1 review for ICOM IC-F4161 (UHF)

  1. ธานินทร์ นิลรัตน์

    ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เช่าใช้คลื่นวิทยุ407.7250 Mhz กับสำนักงานกสทช. ซึ่งมีความประสงค์ที่จะจัดหาวิทยุสื่อสารใหม่ที่สามารถใช้งานกับคลื่นดังกล่าวได้ ถ้าร้านค้าสามารถใช้คลื่นดังกล่าวได้ราคาของเครื่องประมาณเท่าไหร่มีอุปกรณ์ครบชุด

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *