ประวัติ

 


จากคำว่า เท็นเท็ค เกิดจากสมาชิกของกลุ่ม VR (ช่อง5) ช่อง 144.100 Mhz โดยมี HS1UFB หนึ่งในสมาชิก VR
ได้รวมกลุ่มกันได้ 10 คน ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เท็นเท็ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาท
โดยมีนโยบายเป็นศูนย์รวมวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อจำหน่ายให้สมาชิกในราคาถูก
จึงเป็นที่มาของคำว่า “เท็นเท็ค”

บริษัท เท็นเท็ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด เปิดกิจการเมื่อปี 2535 ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้และผู้สนใจใน
ระบบการสื่อสารด้วยดีตลอดมา ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนผู้นำเข้าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
ยี่ห้อ MOTOROLA ในประเทศไทย เป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อ ICOM ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
และเป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อ SPENDER สินค้าที่มีคุณภาพสูงผลิตจากประเทศจีน
และยังมีอุปกรณ์เสริมอีกหลากหลายไว้คอยบริการ

จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้ บริษัทจึงได้มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์-สินค้า และการบริการ
ให้กับผู้ที่สนใจใช้งานด้านวิทยุสื่อสารมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์
และกำไรเพียงอย่างเดียว มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบแทนสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
อาทิเช่น จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร “ชาลี” และมีความเป็นธรรมต่อส่วนรวมอีกทั้งผู้ร่วมค้า ทำให้เกิด
ความเชื่อมั่นในสินค้าและองค์กรธุรกิจตลอดมา

ในด้านขอบเขตการขายตลอดจนจัดจำหน่าย การให้บริการ บริษัท เท็นเท็ค มีบริการขายส่งให้กับร้านค้าทั่วประเทศ
และมีบริการทดสอบสินค้าก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ทั้งในในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งศูนย์บริการ
ตรวจซ่อมเครื่องโดยผู้ชำนาญงาน