รับทำใบอนุญาตใช้ / ค้า / ตั้งสถานี

สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับทางบริษัท เท็นเท็คฯ ทางบริษัทมีบริการรับดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตที่สำนักงาน กสทช.ให้ฟรี!!
จนลูกค้าได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากยื่นเอกสาร)