กิจกรรม CSR

สมาคมวิทยุสื่อสารประชาชน ชาลีซีบี 245

       สมาคมวิทยุสื่อสารประชาชน ชาลีซีบี 245 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2542 โดยคุณแสวง บุญเรือง เป็นประธานสมาคม ออกอากาศโดยใช้เครื่องวิทยุสื่อสารแบบชนิดประจำที่ ณ ที่ตั้งสมาคม และใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร CB ย่าน 245 MHz. เป็นหลัก ในการออกอากาศรับแจ้งประสานงานแจ้งเหตุช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

       ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงประธานสมาคมเป็น คุณทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์ ทางสมาคมมีจำนวนสมาชิกมากมายที่คอยประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆท่านสละรถยนต์ส่วนตัวมาช่วยเหลือสังคม โดยใช้ชื่อว่า “เฉพาะกิจชาลี” มีอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมือทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีสมาชิกอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที

       ทางสมาคมยังเป็นศูนย์กลางประสานงานการรับบริจาคสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ในกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม เพลิงไหม้ และประชาชนผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่กันดาร เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และคอยช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น จับสัตว์เลื้อยคลาน รถเสีย รถน้ำมันหมด อุบัติเหตุต่างๆ

       ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ โทร. 02-910-7282 (ตลอด 24 ชั่วโมง) วิทยุสื่อสาร CB ช่อง 39 (245.4750 MHz.)