บริษัท เท็นเท็ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมกับวิทยุคมนาคมทุกชนิด โดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งปลีกและส่งหลากหลายยี่ห้อ (MOTOROLA, ICOM, SPENDER, SPEEDER, HYT, YAESU, ALINCO)

ทางบริษัท ฯ มีบริการให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงร้านค้าที่ต้องการนำไปจำหน่ายต่อ อาทิเช่น บริการจำหน่าย บริการซ่อม บริการให้เช่า บริการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร ติดตั้งเสาอากาศ เสาทาวเวอร์ รวมทั้งมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งรับประกันสินค้าทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น โดยช่างผู้ชำนาญการ และมีบริการจัดส่งสินค้าให้ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล โดยรถขนส่งของทางบริษัทเอง และจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วถึงทั้งประเทศโดยบริษัทขนส่งที่ได้มาตรฐาน

แบรนด์วิทยุสื่อสารที่จัดจำหน่าย