สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับทางบริษัท เท็นเท็ค คอมมูนิเคชั่น
ทางบริษัทมีบริการรับดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตที่สำนักงาน กสทช.ให้ฟรี!! จนลูกค้าได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากยื่นเอกสาร)