ประเภท : วิทยุจัดสรรค์ความถี่ UHF (401-510 MHz.)
ความถี่ : UHF 401.0000-510.0000 MHz.
ยี่ห้อ : ICOM
รุ่น : IC-F2000T

Compare