ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
ความถี่ : 245.0000-246.9875 MHz.
ยี่ห้อ : SPEEDER
รุ่น : SP-DX5 PLUS

Compare