เครื่องสีแดง

Sort By:
View:
 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.000-245.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : ALINCO
  รุ่น : DR-248

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.000-245.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : ICOM
  รุ่น : IC-5000FX

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.0000-246.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : ICOM
  รุ่น : IC-50FX PLUS

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.0000-246.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : ICOM
  รุ่น : IC-80FX PLUS

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.0000-246.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : ICOM
  รุ่น : IC-86FX

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.0000-245.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : MOTOROLA
  รุ่น : CP-246i

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.0000-246.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : SPEEDER
  รุ่น : SP-DX5 PLUS

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.0000-246.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : SPEEDER
  รุ่น : SP-IP5 PLUS

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.0000-246.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : SPEEDER
  รุ่น : SP-IX5 PLUS

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.000-246.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : D2452 PLUS

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.0000 MHz.-245.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : HERO-X5 PLUS

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.000-245.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : ID2462

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.0000 MHz.-245.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : PILOT-245H

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.0000 MHz.-246.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : TC-245HA PLUS

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.000-245.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : TC-245HW PLUS

 • ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
  ความถี่ : 245.000-245.9875 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : TC-245MW PLUS