ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
ความถี่ : 245.000-245.9875 MHz.
ยี่ห้อ : SPENDER
รุ่น : TC-245HW PLUS

Compare