ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
ความถี่ : 245.0000-245.9875 MHz.
ยี่ห้อ : T.C.COM
รุ่น : TCM-2 PLUS

Compare