เครื่องสีดำ

Sort By:
View:
 • ประเภท : วิทยุราชการ VHF (136-174 MHz.)
  ความถี่ : VHF 136.0000-174.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : ICOM
  รุ่น : IC-F1000T

 • ประเภท : วิทยุราชการ VHF (136-174 MHz.)
  ความถี่ : VHF 136.0000-174.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : ICOM
  รุ่น : IC-F5063

 • ประเภท : วิทยุราชการ VHF (136-174 MHz.)
  ความถี่ : VHF 136.0000-174.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : ICOM
  รุ่น : IC-F5123D

 • ประเภท : วิทยุราชการ VHF (136-174 MHz.)
  ความถี่ : VHF 136.0000-174.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : ICOM
  รุ่น : IC-G86

 • ประเภท : วิทยุราชการ VHF (136-174 MHz.)
  ความถี่ : 136.0000-174.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : MOTOROLA
  รุ่น : XiR-P8208

 • ประเภท : วิทยุราชการ VHF (136-174 MHz.)
  ความถี่ : 136.0000-174.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : MOTOROLA
  รุ่น : XiR-P8268

 • ประเภท : วิทยุราชการ VHF (136-174 MHz.)
  ความถี่ : 136.0000-174.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : DHS-8000H

 • ประเภท : วิทยุราชการ VHF (136-174 MHz.)
  ความถี่ : 136.0000-174.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : DHS-9800

 • ประเภท : วิทยุราชการ VHF (136-174 MHz.)
  ความถี่ : 136.0000-174.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : GM-888MTV

 • ประเภท : วิทยุราชการ VHF (136-174 MHz.)
  ความถี่ : 136.0000-174.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : TC-COM
  รุ่น : TCG-3674