เครื่องสีดำ

Sort By:
View:
 • ประเภท : วิทยุสมัครเล่น (144-147 MHz.)
  ความถี่ : 144.0000-147.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : ICOM
  รุ่น : IC-G88T

 • ประเภท : วิทยุสมัครเล่น (144-147 MHz.)
  ความถี่ : 144.0000-147.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : ICOM
  รุ่น : IC-V86T

 • ประเภท : วิทยุสมัครเล่น (144-147 MHz.)
  ความถี่ : 144.0000-147.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : SPEEDER
  รุ่น : SP-IP4 PLUS

 • ประเภท : วิทยุสมัครเล่น (144-147 MHz.)
  ความถี่ : 144-147 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : TC-741H PLUS

 • ประเภท : วิทยุสมัครเล่น (144-147 MHz.)
  ความถี่ : 144-147 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : TM-431DTV PLUS

 • ประเภท : วิทยุสมัครเล่น (144-147 MHz.)
  ความถี่ : 144-147 MHz.
  ยี่ห้อ : SPENDER
  รุ่น : TM-481DTV PLUS

 • ประเภท : วิทยุสมัครเล่น (144-147 MHz.)
  ความถี่ : 144.0000-146.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : T.C.COM
  รุ่น : TCM-1 PLUS

 • ประเภท : วิทยุสมัครเล่น (144-147 MHz.)
  ความถี่ : 144.0000-147.0000 MHz.
  ยี่ห้อ : YAESU
  รุ่น : FM-9012