ประเภท : วิทยุเอกชน (245 MHz.)
ความถี่ : 245.0000-246.9875 MHz.
ยี่ห้อ : ICOM
รุ่น : IC-50FX PLUS

Compare